Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht o.v.
Abcovenseweg 43 A in Goirle 5051 PV

Abcovenseweg 43 A

5051 PV Goirle
Koopsom € 275.000,- v.o.n.

Omschrijving

Abcovenseweg 43 Goirle

Heeft u ooit samen overwogen een twee-onder-een-kapwoning te bouwen? Dan is dit een unieke kans!
2 naast elkaar gelegen bouwkavel aan de Abcovenseweg, voor een twee-onder-een-kapwoning met bijbehorende bijgebouwen aan de populaire oostkant van Goirle. Dichtbij alle voorzieningen van Goirle en Tilburg-Zuid, de A-58 op 5 minuten afstand bereikbaar.
...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

Abcovenseweg 43 Goirle

Heeft u ooit samen overwogen een twee-onder-een-kapwoning te bouwen? Dan is dit een unieke kans!
2 naast elkaar gelegen bouwkavel aan de Abcovenseweg, voor een twee-onder-een-kapwoning met bijbehorende bijgebouwen aan de populaire oostkant van Goirle. Dichtbij alle voorzieningen van Goirle en Tilburg-Zuid, de A-58 op 5 minuten afstand bereikbaar.

Het perceel is nog niet definitief gesplitst, het nog te splitsen perceel is in totaal 1.250 m², nu voorlopig opgedeeld in 710 m² en 540 m². De koopsom bedraagt € 387,50 per m², de koopsom is vrij op naam.

De hoofdbebouwing (2 woningen) mag een maximale oppervlakte hebben van 156 m². De totale oppervlakte aan bijgebouwen per woning mag maximaal 100 m² zijn.

Woningen (hoofdgebouwen) zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, behoudens een algemene regeling voor overschrijding van bouwgrenzen.
Bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak als binnen het gebied 'bijgebouwen' worden gebouwd. Voor de maximale goot- en bouwhoogte van woningen gelden de maxima zoals die op de verbeelding zijn aangegeven. Op de verbeelding zijn alle woningen in een bouwvlak opgenomen. De naastgelegen gronden worden opgenomen in het gebied 'bijgebouwen'. De grens van het gebied ‘bijgebouwen’ is 7 meter uit de voorste perceelgrens gelegd.

Goothoogte hoofdgebouw bedraagt maximaal 6,0 meter, maximale bouwhoogte bedraagt 7,5 meter. Er mag ondergronds tot een verticale diepte van 5 meter worden gebouwd.
Goothoogte bijgebouw bedraagt maximaal 3,65 meter, maximale bouwhoogte bedraagt 5 meter.

Een aangebouwd bijgebouw mag voor woondoeleinden worden gebruikt, mits dat niet leidt tot een toename van het aantal woningen. De goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,65 meter bedragen, de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen.

Op elk bouwperceel mag maximaal één carport van maximaal 30 m² worden opgericht, welke achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning moet worden gebouwd. Daarnaast geldt, dat een carport grotendeels moet worden opgericht naast de zijgevel van de woning. De hoogte van een carport mag niet meer dan 3,25 meter bedragen.

de woning en de daarbij behorende bijgebouwen tevens worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden vrijstaande woning op de bestaande fundering zal worden herbouwd beroep/bedrijf. Hierbij geldt, dat maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning of bijgebouwen tot een oppervlakte van maximaal 60 m² mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep/bedrijf. Het percentage van 30 % wordt berekend over het bestaande totale vloeroppervlak van de woning en de bijgebouwen.

De bodem bestaat voornamelijk uit zandgrond en heeft een goede doorlatendheid. Het maaiveld ligt op 13,8 meter ten opzichte van N.A.P.

Moerdijk Bodemsanering B.V. (MBS) heeft een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de beoogde nieuwe woningen. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten zijn aangetroffen. Er is tevens een asbestinventarisatie uitgevoerd.

Bij iedere nieuwe ontwikkeling waar nieuwbouw of vervangende nieuwbouw van woningen wordt gerealiseerd is de voorwaarde dat het parkeren op eigen terrein wordt opgevangen. Volgens het CROW geldt bij het woningtype ‘koop, twee-onder-een-kapwoningen’ een parkeernorm van 1,7 – 2,5 parkeerplaatsen per woning. Volgens deze parkeernormen moet bij elke woning een opstelruimte voor minimaal 2 parkeerplaatsen naast elkaar gerealiseerd worden. Hiervoor is ruimte nodig van 5 m breed x 5 m lang.  

De bomen langs de Abcovenseweg moeten worden behouden. Ten tijde van de bouw moeten deze bomen worden beschermd tegen grondverdichting en aanrijschade. Ter bescherming van de bomen dient een minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van de bomen aangehouden worden bij de realisatie van een uitrit.

Het bestemmingsplan, de bestemmingsplankaart en de verbeelding zijn aanwezig, op uw verzoek sturen wij u alle beschikbare documentatie toe. 
 
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Koopsom € 275.000,- vrij op naam Specificatie inclusief BTW Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging In woonwijk Indeling Perceeloppervlakte 710 m² Kadasteroppervlakte 710 m² Kadastrale gegevens Gemeente Goirle Sectie A Perceelnummer 5404 Oppervlakte 710 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring